Kontaktai
Svarbu
Informacija
Vietos valdžia
Istorija
Mokykla
Istorija
Mokinių elgesio taisyklės
Metraštis (informacija, renginiai, kelionės)
Mes jais didžiuojamės
Dokumentai
Organizacijos
Darbo pasiūlymai
"Sūduvos gidas"
Šakių autobusų parkas
 Mokykla

Lekėčių pagrindinė mokykla


Steigėjas: Šakių rajono savivaldybė.

Adresas: Lekėčiai, Pušyno gatvė Nr. 6., p.i.71225.

Mokykos direktoriaus tel.- faksas:5-8-345-47689.

Drektoriaus pavaduotojai tel.:5-8-345-47542.

Mokyklos buhalterė tel.:5-8-345-47511.


 Mokyklos vizija

Moderni, savita, atvira, saugi, jauki vidurinė mokykla, teikianti vidurinį išsilavinimą, atitinkantį Bendrojo lavinimo mokyklų standartus, rengianti jaunuolį gyventi žinių ir informacijos visuomenėje.

  • Teikianti vidurinį išsilavinimą mokykla, kurioje sudaromos lygios ugdymo galimybės, jaunuoliai parengiami studijoms universitetuose, kolegijose ir kitose šalies mokyklose.
  • Moderni - su naujomis informacinėmis technologijomis, modernia biblioteka ir skaitykla kaip informaciniu centru, prioritetą teikiant užsienio kalboms.
  • Savita - ugdanti jaunimą kūrybiškumo per meninio lavinimo - keramikos centro veiklą. 
  • Saugi - sudarytos tinkamos sąlygos psichologiniu ir sveikatingumo požiūriu.


    Mokyklos misija

Mokyklos bendruomenė, sutartinai ir atsakingai vykdanti Švietimo politiką, leidžianti atsiskleisti jaunuolių individualizmui, puoselėjanti saviugdą, ugdanti dorus, tolerantiškus žmones, pasirengusius aktyviai veiklai visuomenėje.


by Corpus Integrum